nVision Global Technology Solutions, Inc.
De visie van morgen, vandaag
Claims

Succesverhaal:

 

Southwire

 

Southwire Company is de grootste fabrikant van draden en kabels in de VS en bekleedt ook mondiaal een vooraanstaande positie op dit gebied. Southwire werd meer dan 50 jaar geleden opgericht om te helpen bij de invoer van elektriciteit op het platteland van Georgia (VS). Vandaag de dag is het leverancier van 135 van de belangrijkste elektriciteitsbedrijven in de VS en van tientallen nutsbedrijven in het buitenland, en werkt het aan nieuwe technologie om alle afnemers van draden en kabels nog beter van dienst te zijn. Bijna een-vijfde van alle woningen in de Verenigde Staten bevat kabelproducten van Southwire.

In 2003 sloot Southwire een contract met nVision voor het verwerken van claims in verband met verlies en schade van ladingen. Men wenste een systeem waarmee het bedrijf inningen kon maximaliseren en dat het hoofdkantoor tegelijkertijd een goed overzicht van het gehele proces zou verschaffen.

Momenteel int Southwire uiteindelijk 91% van alle claims voor verlies en schade van lading; dit proces dient ongeveer 78 dagen. Er worden maandrapporten opgesteld met vermelding van transportbedrijven en trajecten die problematisch zijn. Southwire kan deze rapporten zowel van onze FTP-site als online ophalen.

In 2004 sloot Southwire een contract met nVision voor het verrichten van een controle achteraf van alle facturen voor ladingen van minder dan 1 aanhanger, en voor de facturen voor kleine colli. Elke factuur wordt vergeleken met de met de vervoerder overeengekomen prijzen, tarieven, contracten en andere bijkomende zaken. Als er een afwijking wordt vastgesteld, wordt er een claim ingediend wegens een te hoge factuur nVision beheert het proces tot en met de incasso.

Het onze plicht jegens de klant om inning van claims zo snel mogelijk te maximaliseren en de klant tevens een overzicht van het volledige proces te bieden.

 

 

 

nVision Global Wereldwijd hoofdkantoor   1900 Brannan Road, McDonough, GA 30253 VS   770.474.4122