nVision Global Technology Solutions, Inc.
De visie van morgen, vandaag
Claims voor verloren en beschadigde vracht

Diensten op het gebied van claims voor verloren en beschadigde vracht:Alle partijen bij transport- en logistieke afspraken hebben een direct belang bij claims voor verloren of beschadigde vracht, vrachtverzekering, vrachtclaims, kosten en faillissementen. Ze hebben alle te maken met aansprakelijkheid en onnodige verliezen, of men nu gewone services dan wel services van contractvervoerders gebruikt of levert. De "verrassingen" in transportovereenkomsten waar men mee te maken krijgt in een minder gereguleerde omgeving zijn voor alle partijen kostbaar geweest!

Het team van vrachtclaimcontroleurs van nVision Global heeft gemiddeld 10 jaar ervaring met de verwerking en incasso van claims voor verloren of beschadigde vracht. In combinatie met een inningspercentage dat 35% sneller is dan de norm in de vrachtclaimindustrie met een inningspercentage van maar liefst 87%. Onze gecertificeerde verlies- en schadeclaimprofessionals kunnen zelfs de meest complexe en moeilijke vrachtclaims verwerken, wat tot een besparing van ruim USD 15.000.000 heeft geleid. Onze medewerkers beschikken over zoveel ervaring en expertise dat ze hiermee de Transportation Consumer Protection Council konden bijstaan. De verwerking van claims voor verloren of beschadigde vracht is een van onze kerncompetenties en zeker geen secundair proces van onze werkzaamheden.

 

Vrachtclaims
  iClaims-module

Verlies- en schadeclaims
  Verlies- en schadeclaimsmodule


De medewerkers van nVision kunnen zorgen voor:
  • Geavanceerde toepassing van nVision Global als een dienst of als een interne ASP (Application Service Provider) software-oplossing
  • Voor de claim: Wij verstrekken uw faciliteiten interactieve online internettoegang om uw claims voor verloren of beschadigde producten onmiddellijk in te dienen.
  • Claims voor te hoge factuurkosten: Dit proces is ontworpen voor ondernemingen die een financiële controle wensen te verrichten van betaalde vrachtvervoerfacturen. Als bepaald wordt dat de factuur te hoog was, wordt het systeem gebruikt om een claim voor een te hoge factuur bij de respectievelijke vervoerder in te dienen teneinde terugbetaling te verkrijgen.
  • Claims op het gebied van vrachtkosten: We zijn uitgerust om claims te verwerken voor complete financiële verliezen. Deze verliezen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: prijsverlagingen, bergkrediet, omgeslagen vrachtvervoerskosten, arbeidskosten en interestkosten. We bieden u de mogelijkheid om financieel herstel toe te wijzen aan claims over meerdere rekeningen in het grootboek op basis van de specifieke zakelijke behoeften van de klant. Uitgebreide mogelijkheden voor het tracken van claims en waarschuwingen zijn beschikbaar, inclusief geautomatiseerde herinneringsbrieven om te zorgen dat belangrijke deadlines op tijd worden gehaald.
  • State-of-the-art rapportage: Kies uit meer dan 50 rapportconfiguraties om statusinformatie en details met elkaar in verband te brengen over alle claims met betrekking tot verlies en schade die zijn ingediend en geïnd.

 

 

 

 

nVision Global Wereldhoofdkantoor   1900 Brannan Road, McDonough, GA 30253 VS  770.474.4122