nVision Global Technology Solutions, Inc.
De visie van morgen, vandaag
Diensten voor de controle en betaling van vrachtkosten

Zakelijke informatie:

 

Zakelijke informatie overschrijdt het traditionele proces van financiële controle en betaling van facturen voor vrachtvervoer. De klanten van nVision onderkennen de waarde van de uitgebreide zakelijke informatie die we voor elke transactie kunnen vastleggen en die de zichtbaarheid van de leverketen verhoogt en controleerbare waarde voor hun basis kan leveren. nVision heeft een breed scala aan zeer geavanceerde analytische hulpmiddelen ontwikkeld die zorgen voor meer efficiency, betere kostenbeheersing en jaarlijkse besparingen. Onze oplossing omvat wereldwijde rapportage, het in kaart brengen en in grafieken zetten van informatie, benchmarken, modellering en netwerkoptimalisatie die u zullen helpen bij het stroomlijnen van uw leverketen.

 Software voor logistiek management

Modules van nVision Global:
(Klik op de onderstaande modules voor nadere informatie.)
 • Rate Shop – Hulpmiddel voor opgeven van vrachtkosten, routes verzendingen of de ingewikkeldheid van het financieel controleren van uw vrachtkosten
 • iFocus Dashboard™ – Zeer geavanceerd analytisch hulpmiddel met mogelijkheden tot in kaart brengen en grafieken maken
 • iReports™ – Op het Web gebaseerde rapporten bekijken
 • iShip™ – Op het Web gebaseerd hulpmiddel voor verzenden
 • iHistorical™ – Historische facturen voor vrachtkosten online bekijken
 • iVisibility™ – Tracking van zendingen
 • iPricing™ – Verzoek om inlichtingen prijzen klanten
 • iEntry™ – Invoer via internet van facturen voor vrachtkosten
 • iResolution™ – Oplossing facturen vrachtkosten voor klanten
 • iFBStatus™ – Verzoek om inlichtingen verwerkingsstatus factuur vrachtkosten
 • iMileage™ – een afstandsrekenmachine op internet

 

 

 Modules van nVision Global:

Rate Shop – Een veelzijdig hulpmiddel voor ondersteuning van beslissingen voor het opgeven van vrachtkosten, routes verzendingen of de ingewikkeldheid van het financieel controleren van uw kosten voor vrachtvervoer. Deze veelzijdige module voor prijzen van verzendingen met verschillende modi gebruikt de specifieke prijzen die u bent overeengekomen met uw serviceleveranciers en berekent uw transportkosten nauwkeurig voor elke zending voor alle transporteurs die u wilt gebruiken.

Terug naar boven

iFocus Dashboard™ - Een aanpasbare, door de gebruiker gedefinieerde dashboard-toepassing voor weergave van actieve rapporten en belangrijke prestatie-indicators (Key Performance Indicators - KPI’s). Dit uitgebreide analytische hulpmiddel omvat zeer geavanceerde mogelijkheden voor mapping en graphing die ongeëvenaard in de industrie zijn. Het iFocus Dashboard™ omvat uiterst handige analysetechnologie en zorgt voor waarschuwingen in real-time wanneer er cruciale problemen optreden of aan specifieke zakelijke voorwaarden wordt voldaan.

Terug naar boven

iReports™ - Levert de gebruiker een breed scala aan vooraf gedefinieerde transport- en accounting-rapporten, waarbij elk rapport gedownload kan worden in MS Excel voor verdere bewerking en analyse. Tevens heeft iReports™ de mogelijkheid om “ad-hoc” query's uit te voeren waarmee u unieke rapporten voor aangepaste rapporten kunt maken.

Terug naar boven

iShip™ - Een verzendingsmodule waarmee de gebruiker verzendingsgegevens en een prijs invoert in samenhang met de module Rate Shop van nVision om de transporteur met de laagste kosten op basis van de doorvoertijd te bepalen. iShip™ geneert ook een gewoon of aanpasbaar ladingsoverzicht, berekent extra kosten en past deze toe.

Terug naar boven

iHistorical™ - Een enkele opslagplaats voor het bekijken van gescande afbeeldingen van betaalde of historische vrachtfacturen samen met ondersteunende documenten. Deze afbeelding zijn makkelijk direct online beschikbaar via onze website met een webbrowser.

Terug naar boven

iVisibility™ - Een middel met één enkele bron voor het volgen van elke zending die twee verschillende methoden gebruikt. iVisibility™ is een eenvoudige methode voor het volgen van zendingen dat directe internetlinks gebruikt naar de eigen site van de transporteur of iVisibility™ kan intern naar uw systeem leiden waarbij de informatie over de status van verzending uit EDI 214's direct van de transporteurs of de handelspartners wordt verkregen. Beide methoden bieden u de mogelijkheid om met weinig hulpbronnen uw zendingen in één enkel centrum te tracken.

Terug naar boven

iPricing™ - Een verzamelplaats met één enkel centrum voor al uw tarieven. Er wordt afbeeldingstechnologie gebruikt om elektronisch uw tarieven, contracten en overeenkomsten over tarieven met vervoerders op te slaan. Deze afbeeldingen zijn beschikbaar om direct online weer te geven via een webbrowser op een locatie van de onderneming op afstand en er kunnen meldingen worden gegeven wanneer tarieven dichtbij de vervaldatum zijn.

Terug naar boven

iEntry™ - Een hulpmiddel dat ontworpen is voor leveranciers van transportservices om facturen voor vrachtkosten direct online via internet in te voeren. De informatie doorloopt een serie validaties die identiek zijn aan de validaties die plaatsvinden wanneer een factuur via EDI wordt ontvangen. De gegevensintegriteit is verzekerd en men krijgt onmiddellijke feedback over eventuele invoerfouten. Het hulpmiddel iEntry™ biedt de mogelijkheid om ondersteunende documentatie te uploaden, zoals ladingsfacturen of ontvangstbewijzen, samen met informatie over de factuur voor de vrachtkosten.

Terug naar boven

iResolution™ - Een onlinetoepassing ontworpen voor zowel klanten als transportbedrijven bestaande uit een eenvoudig, interactief proces voor de afhandeling van vrachtfacturen waarvoor meer gegevens nodig zijn of waarvoor toestemming vereist is voordat deze worden betaald. Een afbeelding van de betreffende facture en bijbehorende documenten worden gescand en op internet gezet zodat de klant en/of het transportbedrijf deze kan controleren. Bevoegd personeel binnen de organisatie krijgen een e-mail met het verzoek de betreffende factuur zo snel mogelijk te controleren.

Terug naar boven

iFBStatus™ - Een onlinetoepassing waarmee gebruikers van een locatie op afstand via internet de huidige betalingsstatus van vrachtvervoerfacturen in real-time kunnen zien. Men kan verder gedetailleerde informatie krijgen door te klikken op de gewenst vrachtvervoerfactuur, die ook een afbeelding van de factuur bevat.

Terug naar boven

iMileage™ - Een afstandsrekenmachine op internet; u hoeft alleen uw bestemming en de postcodes van de bestemming in te voeren en de afstand wordt onmiddellijk berekend. Dit hulpmiddel is ook geschikt voor meerdere haltes en kan zowel de afzonderlijke afstanden als de totale afstand berekenen. iMileage is een handig hulpmiddel voor het berekenen van lijnexploitaties.

Terug naar boven

 

 

 

 
nVision Global Wereldhoofdkantoor   1900 Brannan Road, McDonough, GA 30253 VS  770.474.4122